Citogenetica e Zootecnia     

 

                                  responsable: Dr. Pietro Parma    

                                                                                               

HOME


 

La citogenètica és una disciplina molt important pels professionals de la ramaderia (veterinaris, criadors, tècnics) que es dediquen a criar el bestiar amb un objectiu econòmic. La fertilitat d’aquest animals depèn de varis aspectes entre els quals cal destacar el paper de la genètica. La citogenètica permet identificar, mitjançant un anàlisis ràpid i fàcil, quins canvis afecten a la fertilitat de l’animal.

Perquè fer un anàlisis cromosòmic?

es considera oportú fer un anàlisi cariològic sobretot als animals d'especial valor, als que presenten trastorns a l'aparell reproductor i als que presenten alteracions morfològiques. Els subjectes que mostren una disminució de la fertilitat o una dificultat en la reproducció també són bons candidats.

En l’espècie bovina les anomalies més generalitzades són les translocacions de Robertson, les recíproques i els quimerismes. Aquestes anomalies causen una evident disminució en la fertilitat doncs s’observa un cicle estral desigual que es causat per un avortament espontani.

En el porc les anomalies cromosòmiques més comunes són les translocacions recíproques que provoquen una disminució significativa en la fertilitat. El fenomen de intersexualitat críptica també és un altre problema en aquesta espècie.

En l'espècie equina les anomalies més nombroses són les relacionades amb el cromosoma X i solen trobar-se en la major part de les eugues amb problemes de fertilitat. Tot i així els cavalls també poden tenir problemes relacionats amb la citogenètica.

En el cas dels gossos ens troben amb un gran nombre de casos amb fenotipus intersexuals i/o hermafrodites. En aquests casos, l’anàlisi citogenètic pot ajudar molt a la formulació d'un diagnòstic correcta..

En altres espècies els anàlisis cariològics representen una eina indispensable per a la formulació d'un diagnòstic en tots els casos en què s'altera l'esfera sexual, i principalment en la que presenta una infertilitat.

Quan val?

Els anàlisis bàsics tenen un cost variable en funció del tipus i de l’espècie: el cost pot variar des d'un mínim de 30,00€ fins a un màxim de 100,00€ (taxes excloses). Es cobra només si l'anàlisi ha tingut èxit.

Què serveix?

Per fer l’anàlisi només serveix 0,5 ml de sang, però 2-3 ml és la quantitat òptima per assegurar un bon anàlisis. La sang té que ser pres de manera estèril i posat en un anticoagulant (liti-eparina o sodi-eparina) i conservat a la nevera (no congelat) fins al moment de la recollida o de l’enviament per correu.

 

Per qualsevol informació

Dr. Pietro Parma

Universitat de Milà

Tel. + 34 622 079 342

pietro.parma@unimi.it

http://users.unimi.it/citozoo/index.htm